Bike APPLICATION YEAR PART#
HONDA CRF250 04 > 62-662
HONDA CRF450 04 > 62-662
KAWASAKI KX250F 04 > 62-663
KAWASAKI KX450F 05 > 62-663
SUZUKI RMZ250 04 > 62-663
SUZUKI RMZ450 05 > 62-663
YAMAHA YZF250 04 > 62-664
YAMAHA YZF450 04 > 62-664